HELENA TARRES HELENA TARRES helena tarres helena tarres

PORXO AMB PISCINA I JARDÍ · NOVA CONSTRUCCIÓ

 

Projecte de Piscina, Porxo i Jardí

Melianta (Pla de l’Estany)

Superfície: 430m2

Any: 2016

Col·laborador: Àlex Palacios – Arquitecte tècnic

Categoria

Habitatge Particular

Etiquetes
HD arquitectura d'interiors