ABANS i DESPRÉS: REFORMA HABITATGE · CJ

Reforma d’habitatge a Banyoles.

  • ENTRADA. Enderroc d’envà per visualitzar l’inici d’escala, disseny d’armari i nova il·luminació indirecte.

ABANS                                            

HD ARQUITECTURA INTERIORS RODES

DESPRÉS

  • BANY DE CORTESIA. Enderroc d’envà que separava un petit rebost i nou enrajolat a mitja alçada.

ABANS                                            

HD ARQUITECTURA INTERIORS RODESDESPRÉS

  • BANY NENS. Nova distribució, enrajolats, il·luminació i sanitaris.

HD ARQUITECTURA INTERIORS RODES

DESPRÉS