Estudi-Helena-Tarres-i-David-Ramio

HD arquitectura d’interiors

Helena Tarrés i David Ramió és un estudi d’arquitectura d’interiors amb més de 25 anys d’experiència professional, on s’ofereix un servei integral que inclou totes les fases de desenvolupament d’un projecte: des de l’inici fins a l’execució final passant per l’arquitectura, el disseny, l’ interiorisme, els aspectes tècnics, el pressupost i les llicències.

 

‘Entenem que cada projecte és diferent pel simple fet que cada persona és única i per això cada projecte és únic perquè les persones tenim idees i gustos diferents.’ Per això ‘cada projecte és un nou repte i una nova oportunitat per fer realitat un espai únic i personal, adaptat a les necessitats i gustos de cadascú.‘

Un espai confortable és la conseqüència natural d'un bon disseny. Per això el disseny és fonamental pel nostre benestar.

QUÈ ÉS UN PROJECTE?

Un projecte és un conjunt de plànols i de documents explicatius. Aquests documents donen totes les dades tècniques i totes les vistes dels elements o del conjunt, necessàries per tal que es pugi construir qualsevol obra d’acord amb les pautes de qui l’encarrega i segons un programa establert. Aquestes pautes són les bases per assegurar un bon control del pressupost i de la despesa final.
En cada projecte pensem, elaborem, desenvolupem, executem i finalitzem totes les seves fases: els estudis previs, la realització del projecte, el pressupost i la gestió i coordinació de l’obra.
Avui dia, el projecte ha de permetre al client tenir una idea prèvia prou clara de com serà la realitat final. Les noves tècniques de visualització en 3D, mostrant volum i perspectiva, ajudaran a veure i entendre molt millor el que es proposa al client.
Portar el projecte al detall servirà per executar-lo millor sense improvitzacions i sense canvis i això suposarà un control més efectiu de la despesa final.
Tenir un bon programa establert que suposi una bona coordinació de tots els industrials és la garantia per aconseguir una bona qualitat final. I, sobretot, per garantir el mínim desviament possible del pressupost inicial.
En definitiva, un bon projecte previ aportarà una garantia de racionalitat i un bon rendiment econòmic final.

Llegir més
L’ESPAI DE TREBALL

L’estudi Helena Tarrés està situat al vell mig de Banyoles (Pla de l’Estany – Girona). És un pis dels anys 40 acabat de reformat. En total 118m2 pensats i dissenyats per a treballar de manera òptima.

‘El principal objectiu d’aquest nou espai (reformat i estrenat l’estiu del 2014) ha estat crear un lloc de treball personalitzat, confortable, pensat per projectar, crear i compartir amb els clients el que ens agrada: l’arquitectura d’interiors.’

D’altra banda, el despatx no és l’únic espai de treball. La feina a peu d’obra ocupa bona part de cada projecte i es considera essencial pel seguiment de la seva execució.

Llegir més