SERVEIS

S’ofereix un servei integral tant en obres noves com en reformes d’espais.

Treballem en habitatges particulars,  en locals comercials i en oficines, així com també en espais singulars.

L’ interiorisme vol crear una atmosfera adequada per a cada ambient. Un espai on la comoditat i la funcionalitat siguin compatibles amb una estètica que li doni el seu caràcter propi .
EL PROCÉS DE TREBALL

ESTUDIS PREVIS

 

Després d’establir les necessitats i prioritats, es desenvolupen les primeres idees. Es dibuixa l’aixecament de l’espai a intervenir i es realitzen els primers estudis amb 2D, i si s’escau, en 3D

REALITZACIÓ DEL PROJECTE

 

Segons els estudis previs, s’apliquen els ajustament acordats amb el client i es dibuixen els primers plànols (planta, alçats, seccions, etc.) per anar definint el projecte. Després es dissenyen, es defineixen i s’escullen els elements per poder preparar la realització i execució final.

EL PRESSUPOST

 

Un cop finalitzat els dos punts anteriors, els diferents industrials que intervindran a l’obra hauran de calcular els pressupostos corresponents per després ajustar-los al màxim amb el client.

GESTIÓ I COORDINACIÓ DE L’OBRA

 

En aquesta última fase es gestionen i es coordinen els diferents industrials que participen a l’obra i s’ajusta al màxim possible el calendari de treball que prèviament s’ha establert. A més es controlarà que l’obra s’ajusti al projecte final acordat entre interiorista i client.